Golden Girl 3 (preview)

ЛЕГЕНДАТА ЗА ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ – КНИГА 3

(Chapter Titles)

 1. Зимна тишина
 2. Случайни наематели
 3. Смъртта на царя
 4. Среднощни пътешественици
 5. Нещо изгубено, нещо намерено
 6. Където се раждат приказките (откъс)
 7. Историята на изгубената неродена мома
 8. Сражението за Черноград
 9. Мрачен принц от сенките
 10. Пътища към нови светове
 11. Епилог

(Действащи лица)

*** Списък на персонажите в третата част по реда на появяването им ***

1. (ден 1) Велизар.
2. (ден 1) Атина, Волфганг, Златозария, Явор, Светозар, Савина, Иглика, Бианка, Зоран, Велизар.
3. (някога) Златозария, баба Таласъм (в образа на Персефона), Лиса, Волфганг, Хънтър, Първия цар.
4. (ден 2) Савина, Велизар, Атина, Златозария, Явор, Светозар, Волфганг, Иглика, Бианка, Зоран.
5. (ден 3) Атина, Волфганг, Светозар, Маламир, Калоян (Кристофър), Безликата бродница.
6. (ден 4) Атина, баба Таласъм, Златозария, Медената питка, Маламир, Светозар, Калоян (Кристофър), цар Упир, Порцелановата царица, Синята брада, Волфганг.
7. (ден 5) Светозар, Атина, Златозария, Явор, Калоян (Кристофър), Волфганг, Маламир, Велизар, Савина.
8. (ден 6) Атина, Златозария, Явор, Калоян (Кристофър), Волфганг, Маламир, Светозар, Савина, Иглика, Бианка, Зоран, Омуртаг, Безликата бродница, Едуард, Лилиан.
9. (ден 7) Светозар, Ида.
10. (ден 7) Атина, Волфганг, Светозар, Ида, Савина, Златозария, Явор, Калоян (Кристофър), Маламир, Иглика, Бианка, Зоран, Омуртаг, Медената питка (Калоян).
11. (Епилог) Златозария.

*** (eBook) ***